Onderzoek naar de glorietijd van de Nederlandse vioolbouw

Over ons

De Hendrik Jacobs Foundation heeft als primaire doelstelling om de reputatie van de vroege Nederlandse vioolbouwers en hun instrumenten weer in ere te herstellen en het nationale & internationale belang ervan te onderstrepen door middel van veel publiciteit met als belangrijkste oplevering het publiceren van een Engelstalig boek en dit te verspreiden onder de vioolbouwers wereldwijd.  Daarnaast zal er een uitgave komen voor een breed publiek zodat ook daar het belang van dit Nederlands cultureel erfgoed onder de aandacht wordt gebracht.

We hebben de overtuiging en de onderbouwing in huis die bevestigt dat de Nederlandse vioolbouwschool vanaf 1650 op een wereldwijd hoog platform thuishoort en een waardevolle toevoeging betekent voor de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Door een structurele aanpak kan deze school weer bewonderd worden door velen alsmede een trotse associatie vormen voor het vakgebied waardoor onze vioolbouwgeschiedenis inspiratie kan zijn voor de hedendaagse en toekomstige vioolbouwers.

Het ontstaan van de Stichting

De Nederlandse vioolbouwer Hubert de Launay heeft tijdens zijn studie op het West Dean College in Engeland, als onderdeel van zijn opleiding, de uitgebreide collectie van vroege Nederlandse strijkinstrumenten onderzocht in het Kunstmuseum Den Haag.  In overleg met dit museum kreeg hij in 2016 de gelegenheid langdurig het onderzoek te continueren en te verdiepen, mede ook dankzij een gift van Stichting Gansoord en het Prins Bernard Cultuurfonds (via fonds op naam, Charles Burney Fonds).

Dit onderzoek bestond onder andere uit het opnieuw bestuderen van bekende Nederlandse instrumenten uit de 17e en 18e eeuw, maar ook het classificeren, traceren en onder de loep nemen van niet eerder geanalyseerde instrumenten. Deze éénmanskruistocht door de Nederlandse strijkinstrumentenhistorie heeft zijn vruchten afgeworpen en tot opzienbarende nieuwe inzichten geleid. Er is bijvoorbeeld over iedere relevante Nederlandse historische vioolbouwer nieuwe informatie gevonden. Veel van deze inzichten zijn herleid uit het systematisch analyseren en documenteren van vele, soms ook internationaal, getraceerde instrumenten.

Er zijn tot nu toe drie publicaties verschenen over de Nederlandse bouwers in de 17e en 18e  eeuw te weten: in 1931 (Dirk Balfoort), 1955 (Max Möller) en in 1999 (NGV). Helaas is er sinds 1931, op een reeks ontdekte archiefstukken na, weinig nieuwe informatie toegevoegd omtrent deze instrumenten en haar bouwers.  Ondanks de vorderingen die zijn gemaakt, ligt er nog een rijkdom aan informatie over deze instrumenten te wachten om ontdekt en bestudeerd te worden.
De Hendrik Jacobs Foundation is derhalve opgericht om het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse strijkinstrumenten en hun bouwers uit de 17e en 18e eeuw te faciliteren, op te schalen en zo te versnellen.

Hendrik Jacobs (c.1629-1704)

De Stichting is vernoemd naar de Amsterdamse vioolbouwer Hendrik Jacobs; zonder twijfel de grootste van alle bouwers uit de geschiedenis van de Nederlandse vioolbouw.

Bestuur

Voorzitter: Vera Poelmann Wolfs 
Secretaris & Penningmeester: Rob van Schaik
Bestuurslid: Frits Schutte (Hoofd Collectie Muziekinstrumenten Fonds)

ONderzoeksteam

Onderzoeksleider: Hubert de Launay (Vioolbouw expert)

Dendrochronologie: Roberto Furnari

 

Belonings­beleid

De bestuursleden ontvangen conform de bepalingen in artikel 5 van de statuten in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten.

Raad van Advies

John Dilworth (Vioolbouw expert) 
Kees Koelmans (Hoofd strijkers CvA) 
Andreas Post (Vioolbouw expert)
Serge Stam (Vioolbouw expert)
Prof. dr. Giovanni Paolo Di Stefano (Curator Rijksmuseum) 
Prof. dr. Maarten Prak (Hoogleraar Universiteit Utrecht)

Activiteiten

In ontwikkeling.

Financiële verant­­woording

Algemene gegevens

Naam : Hendrik Jacobs Foundation

Triodos rekening: NL25 TRIO 0320 1939 69
Kvk nr. : 80112935
Vestigingsadres : Concordiastraat 68 (nr.230), 3551 EM Utrecht
Telefoonummer : 06-38252393
Website : www.hendrikjacobs.nl
E-mail : info@hendrikjacobs.nl

Projectplan

Ons projectplan is beschikbaar als pdf. 

ANBI

De Hendrik Jacobs Foundation is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling.

Sponsors

Gieskes-Strijbis Fonds
Cultuurfonds
Fonds 1999
Stichting Dioraphte
Hendrik Muller Fonds
Stam Vioolbouw
Andreas Post Vioolbouw

Fentener van Vlissingen Fonds
Elise Mathilde Fonds
Gravin van Bylandt Stichting
Tarisio
Ingles and Hayday
Kattendijke/Drucker Stichting

Contact

Laat een bericht achter via het contactformulier

Foto’s: Cathy Levesque voor het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds | viool: Hendrik Jacobs 1699 | Website: 9meter

© 2024 - Hendrik Jacobs Foundation